Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 140
TÝDEN: 1399
CELKEM: 123395

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vážení přátelé, partneři a podporovatelé MAS Světovina o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina na období 2014-2020 resp. 2017-2023 (SCLLD) byla schválena všemi řídícími orgány a obdrželi jsme již všechny Akceptační dopisy. Jak asi víte, získali jsme spolu s dalšími dvěma maskami Osvědčení o splnění standardů MAS jako poslední ze všech MAS. Bylo vydáno 27.1.2016. Koncem března 2016 jsme podávali ke schválení celou Strategii, která byla schválena na konci června 2017 v pořadí jako 108 ze 165 žádostí v 1. výzvě.

Díky tomuto rozhodnutí budeme rozdělovat téměř 145 mil. Kč na podporu desítek projektů v oblasti územní působnosti MAS Světovina v členění podle jednotlivých operačních programů:

Operační program Životní prostředí – 2.300.000 Kč,

Integrovaný regionální operační program – 78.730.160 Kč

Operační program Zaměstnanost – 11.610.010 Kč

Program rozvoje venkova – 51.793.660 Kč

Následně byla řídícím orgánem také schválena žádost o podporu na projekt MAS „Provozní a animační výdaje”.

V minulých dnech jsme ukončili nezbytné administrativní podmínky následující po schválení CLLD pro možnost vyhlášení prvních výzev, tj. zpracovali jsme tzv. Interní postupy a další související a požadované vnitřní předpisy, které nyní procházejí kontrolou řídících orgánů. Po jejich schválení budeme moci vyhlásit první výzvy, které v současné době připravujeme. Budou vyhlášeny koncem tohoto roku s realizací těchto prvních výzev v r. 2018. Předpokládané vyhlášení 1. výzvy z PRV bude v prosinci 2017. Následovat budou další výzvy ze všech operačních programů až do vyčerpání celkové alokované částky pro naši SCLLD.

Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na našich internetových stránkách mas-1/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-svetovina-2014-2020/prv/

Na nich již jsou pod lištou „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina 2014-2020“ pod jednotlivými operačními programy umístěny výše uvedené Akceptační dopisy s podmínkami jejich akceptace a s alokacemi finančních prostředků. Pod lištou PRV jsou již zveřejněny Fische 1 až 7.

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci a těšíme se na setkávání v rámci připravovaných výzev.

RNDr. Josef Pašek

za manažerský tým CLLD MAS Světovina


Vážení partneři a příznivci MAS Světovina,

dne 30.3.2016 byla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina 2014 - 2020 (SCLLD) předána na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o podporu na její realizaci v letech 2016 - 2023. Dne 2.8.2016 pak SCLLD MAS Světovina úspěšně splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí i kontroly přijatelnosti a byla podstoupena do věcného hodnocení. 

Finální verze strategie i všechny dokumenty související s tvorbou tohoto dokumentu jsou k dispozici zde