Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Pozvánka na Webinář 22.4 do 9:30h - Aktuální otázky zavádění vysokorychlostního internetu


Uskuteční se ve čtvrtek 22. dubna v čase od 9.30 do 
12.00 a jste na něj srdečně zváni. Účast na akci je možná po 
registraci prostřednictvím webových stránek 
https://bconetwork.cz/webinar-ctu/.

Během webináře se seznámíte s/se: 

Problematikou vysokorychlostního internetu do měst a obcí 
Základními pojmy a předpisy, které s vysokorychlostním 
internetem souvisí 
Základními postupy, které se při zavádění vysokorychlostního 
internetu uplatní 
Postavením obce jakožto vlastníka pozemku 
Praktickým návodem, jak postupovat ve snaze přivést 
vysokorychlostní internet do vašeho města či obce, potřebnými 
kontakty 

Dotazy z webinare 8.4.2021 - Komentáře

Účast na webináři je zdarma. 

Za pořadatele se těší na vaši účast! 

-Český telekomunikační úřad 

-Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

-Broadband Competence Office ČR


21. 4. 2021 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč