Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

MAS Světovina o.p.s. úspěšně ukončila standardizaci


MAS Světovina o.p.s. úspěšně ukončila standardizaci

 

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dne 26.4.2021 žádost MAS Světovina o standardizaci a byl tak ukončen proces, který jsme zahájili v druhém čtvrtletí roku 2020. Pracovníci MAS připravovali podklady pro  tuto standardizaci. Došlo k formální úpravě stanov a museli jsme splnit řadu dalších požadavků, včetně souhlasu členských obcí  se zařazením do územní působnosti MAS pro nové období. Některé obce ubyly (Osek, Volduchy, Sedlec, Česká Bříza, Kamenec, Podmokly), jiné zase přibyly (Chrást, Krašovice, Sebečice, Loza). Konečný stav je 88 obcí, tj. o 2 méně proti období 2014-2020. Zařazení obcí do nové strategie MAS Světovina je důležité, protože obce a jejich zařízení, podnikatelé, spolky, neziskové a další organizace na území obcí budou mít možnost žádat o dotace v jednotlivých výzvách.

Kladné stanovisko MMR nás opravňuje předložit ke schválení novou strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021 – 2027. Na přípravě této Strategie se začalo pracovat koncem léta 2020.

Vzhledem ke koronavirové situaci jsme se k projednání těchto témat nemohli sejít a proto jsme připravili  sadu dotazníků, které nám pomáhají s tvorbou strategie. Jsou uvedeny také na webové stránce mas-svetovina.cz : 
dotazník pro obce
dotazník pro obce - priority
dotazník pro spolky a neziskové organizace
dotazník pro podnikatele,

a byly rozeslány emailovou poštou s termínem návratu do 28.2.2021. Všem, kteří odpověděli, děkujeme za spolupráci. Pro kvalitní zpracování strategie, která odpovídá potřebám území, potřebujeme právě tyto informace.

 Díky získaným informacím budeme moci efektivně zacílit výzvy v příštím programovém období tak, aby odpovídaly potřebám obcí a aktérům na území MAS Světovina. V současné době se připravuje  koncepční část strategie.

Věříme, že brzy pominou epidemiologická opatření a sejdeme se k veřejnému projednání částí  i celé strategie s nejširší komunitou. O těchto setkáních budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek (www.mas-svetovina.cz).

  

 

 


6. 5. 2021 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč