Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Školení k webové aplikaci ObcePRO


Jak mnozí z Vás vědí, Ministerstvo pro místní rozvoj provozuje webovou aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz), která je užitečnou pomůckou pro obce v oblasti strategického plánování a řízení.

 

Dne 4. května 2021 organizovalo MMR online školení k této aplikaci, o které byl velký zájem a nebylo možné uspokojit všechny zájemce. Z tohoto důvodu se MMR rozhodlo uspořádat další online školení (opět přes MS Teams) k této aplikaci. To se uskuteční 9. června 2021 od 9:30. Školení bude zaměřené výhradně na praktické využití aplikace. Více informací, vč. toho, jak se na školení přihlásit, naleznete v přiložené pozvánce. Termín pro přihlášení na akci brzy vyprší, neváhejte se proto v případě zájmu přihlásit ihned.

Pozvánka na školení

Těšíme se na Vás

Richard Nikischer, MMR, odbor reg. politiky


4. 6. 2021 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč