Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 278
TÝDEN: 1698
CELKEM: 431330

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

MAS Světovina vyhlašuje výzvu č. 2 OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb


Výzva č.2 MAS Světovina - Podpora sociálních a návazných služeb

 

Číslo výzvy:  541/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

Mas Světovina o.p.s. vyhlašuje 26.3. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem  Výzva Mas Světovina č.2 Podpora sociálních a návazných služeb

 

Žádost o dotaci je možno předkládat do 28.5.2018 do 12hod.- podání probíhá v systému MS2014+

 

Výzva MAS Světovina č. 2 - Podpora sociálních a návazných služeb

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 

1) Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2) Popis podporovaných aktivit 

3) Podpora sociálních služeb na území MAS - vyrovnávací platba

4) Údaje o sociální službě

5) Pomůcka k vyplnění údajů o sociální službě

6) Přehled čerpání vyrovnávací platby

7) Etický kodex

8) Jednací řád Programového výboru

9) Jednací řád Výběrové komise

 

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 000 000 Kč. Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).


V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.


Kontaktní osoba:

 

manažer OPZ Libuše Braborcová, libabraborcova@centrum.cz tel: 737 478 284

manažer CLLD RNDr. Josef Pašek, pasek.josef@email.cz tel: 602 687 114


26. 3. 2018 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč