Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 69
TÝDEN: 942
CELKEM: 252929

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Stránka

Informace pro žadatele o průběhu Programu rozvoje venkova


Informace pro žadatele o průběhu Programu rozvoje venkova

 

Řídící orgán PRV SZIF po provedené administrativní kontrole schválil dne 21.12.2018 naší výzvu č. 4 PRV MAS Světovina  pod číslem jednacím 15/000/00000/232/000213/V004.

 

Podle již na našich stránkách zveřejněné depeše MZE, je tímto otevřen přístup žadatelů z územní působnosti MAS Světovina, ke zpracovávání vlastních návrhů žádostí o dotaci.

Zájemci z řad zemědělských podnikatelů, lesnických hospodářů a obcí mohou prostřednictvím Portálu farmáře pracovat na přípravě vlastních žádostí.

 

Alokace pro výzvu č.4 MAS Světovina

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 4. výzvu

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

6 500 000,- Kč

 

F2

 

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) (LI) – Lesnická infrastruktura

1 600 000,- Kč

F3

Zemědělská infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) (ZI)- Zemědělská infrastruktura

3 200 000,- Kč

F4

Pozemkové úpravy

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) (PÚ) – Pozemkové úpravy

2 400 000,- Kč

F5

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3 000 000,- Kč

F6

 

Neproduktivní investice

v lesích

Článek 25 (NL)

1 500 000,- Kč

F7

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Článek 26

17 500 000,- Kč

 

Další aktivity žadatelů z řad zemědělských podnikatelů, lesnických hospodářů  a obcí se řídí ustanoveními uvedenými v avisu  výzvy č.4 PRV.

 

 V této souvislosti bychom rádi zdůraznili, že k Fichi č.4 Pozemkové úpravy jsme již dne 15.11.2018 informovali žadatele z řad zemědělských podnikatelů  a obcí.

 Ve spolupráci MAS Světovina o.p.s. s vedením Pozemkového úřadu v Plzni se nám podařilo vypracovat aktuální přehled připravenosti pozemkových úprav v územní působnosti MAS Světovina. Z dokumentu vyplývá, že na většině katastrů jsou pozemkové úpravy z hlediska projektové přípravy ukončeny. Fiche č.4 je určena k realizaci těchto územních opatření. 

Je to velká příležitost zemědělských podnikatelů a obcí k uskutečnění jejich projektů v této oblasti.  

 

V období plánování přípravy Strategie SCLLD v MAS Světovina byly nárokovány lesnickými hospodáři investiční prostředky na realizaci investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizaci a uvádění na trh. Proto bylo v PRV počítáno také s takovými projekty a byla vypracovaná Fiche č.7.  

Vyzýváme tímto lesnické hospodáře k realizaci svých investičních záměrů. Alokovaných prostředků je pro Fichi č.7 dostatečné množství.

Pokud by se v rámci výzvy č.7 neprojevil zájem investorů o tuto Fichi, budeme nuceni na základě projednání s ŘO SZIF a MZE přesunout tyto prostředky na jiné frekventované Fiche. Tento přesun- alokovaných prostředků v rámci Fichí bude směrován k následující výzvě PRV.

V Radnicích dne 26.12.2018
Ing. Radomír Mrkvan manažer PRV


28. 12. 2018 Zobrazit méně

Stránka