Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Informace o schválení Strategie CLLD a připravovaných Výzvách MAS Světovina o.p.s.


Vážení přátelé, partneři a podporovatelé MAS Světovina o.p.s.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina na období 2014-2020 resp. 2017-2023 (SCLLD) byla schválena všemi řídícími orgány a obdrželi jsme již všechny Akceptační dopisy. Jak asi víte, získali jsme spolu s dalšími dvěma maskami Osvědčení o splnění standardů MAS jako poslední ze všech MAS. Bylo vydáno 27.1.2016. Koncem března 2016 jsme podávali ke schválení celou Strategii, která byla schválena na konci června 2017 v pořadí jako 108 ze 165 žádostí v 1. výzvě.

Díky tomuto rozhodnutí budeme rozdělovat téměř 145 mil. Kč na podporu desítek projektů v oblasti územní působnosti MAS Světovina v členění podle jednotlivých operačních programů:

Operační program Životní prostředí – 2.300.000 Kč,

Integrovaný regionální operační program – 78.730.160 Kč

Operační program Zaměstnanost – 11.610.010 Kč

Program rozvoje venkova – 51.793.660 Kč

Následně byla řídícím orgánem také schválena žádost o podporu na projekt MAS „Provozní a animační výdaje”.

V minulých dnech jsme ukončili nezbytné administrativní podmínky následující po schválení CLLD pro možnost vyhlášení prvních výzev, tj. zpracovali jsme tzv. Interní postupy a další související a požadované vnitřní předpisy, které nyní procházejí kontrolou řídících orgánů. Po jejich schválení budeme moci vyhlásit první výzvy, které v současné době připravujeme. Budou vyhlášeny koncem tohoto roku s realizací těchto prvních výzev v r. 2018. Předpokládané vyhlášení 1. výzvy z PRV bude v prosinci 2017. Následovat budou další výzvy ze všech operačních programů až do vyčerpání celkové alokované částky pro naši SCLLD.

Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na našich internetových stránkách www.mas-svetovina.cz. 

Na nich již jsou pod lištou „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina 2014-2020“ pod jednotlivými operačními programy umístěny výše uvedené Akceptační dopisy s podmínkami jejich akceptace a s alokacemi finančních prostředků. Pod lištou PRV jsou již zveřejněny Fische 1 až 7.

 

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci a těšíme se na setkávání v rámci připravovaných výzev.

 

RNDr. Josef Pašek

za manažerský tým CLLD MAS Světovina


30. 10. 2017 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč