Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

UPOZORNĚNÍ - Nový postup při podávání žádostí pro všechny žadatele v rámci výzvy č.1 Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Světovina o.p.s.


UPOZORNĚNÍ - Nový postup při podávání žádostí pro všechny žadatele v rámci výzvy č.1 Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Světovina o.p.s.

 

MAS Světovina o.p.s. upozorňuje na změnu při podávání žádostí. Žádost o dotaci (ŽoD) je nutné podat přes Portál farmáře!

 

Všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č.1 PRV MAS Světovina o.p.s. upozorňujeme, že byly změněny Postupy administrativních kroků Žádosti přes MAS- operace 19.2.1, které provedl Státní intervenční fond (SZIF) tak, že veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1 každý žadatel podává na MAS prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF je zveřejněn na internetových stránkách SZIF:

www.szif.cz → SZIF POSKYTUJE → Program rozvoje venkova 2014 - 2020 → Ke stažení → Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. → Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

 

Termín příjmu žádostí o dotaci v 1. výzvě PRV MAS Světovina zůstává v platnosti beze změn - od 2.1.2018 do 16.1.2018 včetně.

 

Příloha: Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF


2. 1. 2018 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč