Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení“

 

Alokace výzvy:  6 842 100,- Kč

Příjem projektů:  18.12. 2018 (od 12,00 hodin) - do 28.02. 2019 (do 12,00 hodin)

Semináře pro žadatele: 17.01. 2019 od 10,00 a od 15,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kralovice, Manětínská 493

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace k semináři

Prezentace k MS2014+

 

Přílohy výzvy MAS:

1. Text výzvy MAS Světovina-IROP-sociální bydlení

2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

3. Kritéria věcného hodnocení

4. Čestné prohlášení žadatele

5. Interní postupy MAS Světovina - IROP

6. Obecná pravidla IROP - aktuálně platná verze

7. Přílohy obecných pravidel

8. Specifická pravidla - aktuálně platná verze

9. Přílohy specifických pravidel

10. Text 85. výzvy IROP - Sociální infrastruktura

11. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina

12. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina

13. Kontrolni list - FNaP_KP

14. Kontrolní list - věcné hodnocení

 

Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD

 


Hodnocení a výběr projektů:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Světovina, 18.4.2019

Zápis z jednání PV MP MAS Světovina 23.4.2019

Seznam vybraných projektů 2.výzva MAS - IROP - Sociální bydlení