Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání.“

 

Alokace výzvy:  15.789.470, Kč

Příjem projektů:  05.12.2019 (od 12,00 hodin) - do 07.02.2020 (do 12,00 hodin)

Semináře pro žadatele: 17.12.2019 od 10,00 a od 15,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Kralovice, Manětínská 493, Kralovice

 

Pozvánka na seminář pro žadatele 
Prezentace k semináři pro žadatele 
Prezentace k MS2014+

 

Přílohy výzvy MAS:

1. Text výzvy č. 4 
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 
3. Kritéria věcného hodnocení 
4. Cestne prohlaseni zadatele 
5. Interní postupy IROP od 31.8.2019 
6. Obecná pravidla - aktuálně platná verze 
7. Přílohy obecných pravidel 
8. Specifická pravidla - aktuálně platná verze 
9. Přílohy specifických pravidel 
10. Text 68. výzvy IROP 
11. Kontrolní list formálního hodnocení a přijatelnosti 
12. Kontrolní list věcného hodnocení 
13. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
14. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
15. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
16. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 
17. Text výzvy č. 4 po změně