Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ ke dni 13.08.2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 a Fichi č. 9.

 

Alokace výzvy:  24.859.750 Kč

Podání žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře ve dnech od 13.08.2020  do 14.09.2020.

Semináře pro žadatele proběhnou dne 13.08.2020 a 25.08.2020 v Ekocentru Radnice, Na Potocích 221, 338 28, Radnice.

Podrobné informace jsou součástí výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Pozvánka na seminář pro žadatele 
Prezentace k semináři pro žadatele výzvy č.5 PRV

Výzva č. 5 - znění

 

Přehled fichí:

Fiche č. 1 
Fiche č. 9 
Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

Dokumenty

Počet obyvatel v obcích Plzeňského kraje k 1.1.2020
Pravidla 19.2.1
Zpřesnění pravidel 19.2.1 PRV  
Pravidla pro MAS 
Interní postupy PRV
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 
Příloha ŽoD - soulad projektu s plánem rozvoje obce 
Vzor vyhodnocení cenového marketingu 
Příručka pro zadávání veřejných zakázek z PRV 2014-2020 
Příloha č. 2 k Příručce pro zadávání VZ 
Postup pro nastavení mailových zpráv na Portálu farmáře
 

Postup při registraci v Portálu farmáře

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html

Postupy při podání žádosti o dotaci a povinných příloh

Postup podání ŽoD
Specifikace práce s průřezovými přílohami
Zjednodušený postup podání příloh k ŽoD

Seminář pro žadatele - prezentace

Prezentace k PRV článek 20 - služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech


Jednání výkonných orgánů MAS / Hodnocení a výběr projektů

Seznam přijatých žádostí 5. výzva PRV
Zápis usnesení PV MAS Světovina dne 09.08.2020 - schválení výzvy č. 5 a fichí č. 1 a č. 9

Výběrová komise - hodnocení projektů Fiche č. 1

Zápis z jednání VK 19.10.2020
Seznam vybraných a nevybraných projektů
Pořadí hodnocených projektů

Programový výbor - schválení projektů Fiche č. 1

Zápis z jednání PV 19.10.2020
Seznam schválených projektů

Výběrová komise - hodnocení projektů Fiche č. 9

Zápis z jednání VK 14.10.2020 
Seznam vybraných a nevybraných projektů 
Pořadí hodnocených projektů

Programový výbor - schválení projektů Fiche č. 9

Zápis z jednání PV 14.10.2020 
Seznam schválených projektů