Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 154
TÝDEN: 1944
CELKEM: 565943

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vize území SO ORP Kralovice

 

Kontinuální a efektivní spolupráce všech místních aktérů v území SO ORP Kralovice v oblasti vzdělávání, která vede ke zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Funkční systém vzdělávání poskytuje kvalitní a moderně vybavené zázemí škol a školských zařízení, disponuje vysoce kvalifikovaným a neustále se vzdělávajícím pedagogickým personálem a umožňuje rozvoj klíčových kompetencí a gramotností každého dítěte a žáka jako předpokladu pro další vzdělávání a odbornou přípravu pro posílení budoucího uplatnění na trhu práce.

 

Vize stanovená do roku 2023 je uplatňována na základě těchto principů:

* zachovat stávající počet a organizovanost škol v regionu,

* zabezpečit bezbariérovost jednotlivých druhů škol a školských zařízení,

* pro vzdělávání žáků a dětí jsou využívány nejkvalitnější dostupné technologie, pedagogové s nimi umí efektivně pracovat a maximálně je využívají při výuce,

* ve všech druzích škol je věnována pozornost společnému vzdělávání a integraci žáků a dětí, se SVP, včetně žáků a dětí nadaných a školy sdílejí své zkušenosti,

* podporovat osobnostní i profesní rozvoj pedagogů v daném území,

* rozvíjet kvalifikovanost personální podpory v jednotlivých druzích škol,

* zacílit na osobnost pedagogického pracovníka – pedagogický pracovník je vzdělaný v jednotlivých gramotnostech, získané vzdělání využívá při svých pedagogických aktivitách, pedagogický pracovník používá aktivizující výukové metody,

* pedagogičtí pracovníci mezi sebou spolupracují, předávají si své zkušenosti a vytvářejí vysoký stupeň propojenosti ve své škole a současně i v rámci škol a školských zařízení v celém území – v návaznosti na vytváření různých forem síťování škol,

* školy a školská zařízení mezi sebou sdílí zkušenosti pedagogů a využívají je ve své další práci,

* vzdělávací a výchovné strategie škol v území jsou formulovány tak, aby vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáka v souladu s potřebami regionálního trhu práce, potažmo domácího trhu práce, ale i trhu práce v zahraničí,

* školy jsou otevřené pro komunikaci a aktivní spolupráci s rodiči i ostatními spolupracujícími subjekty, jsou společenskými centry, jsou bezpečné a mají své pevné místo v rozvoji daného regionu.