Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 388
TÝDEN: 1279
CELKEM: 565278

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základním výstupem realizace projektu místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace všech aktérů vzdělávání v území, jedná se o analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP. 

Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i odsouhlasená dohoda o prioritách MAP.

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.

Aktuální znění Strategického rámce MAP pro ORP Kralovice bylo schváleno Řídícím výborem MAP na  jeho 4. jednání dne 13.12.2017.

Strategicky_ramec_ORP_Kralovice_verze_3_XII_17

Další aktualizace dokumentu a investičních priorit je předpokládána v měsíci 06/2018, v pořadí VERZE 4.

Investiční záměry, které chcete zanést do aktualizovaného znění SR MAP je možné zasílat Realizačnímu týmu MAP ve formě níže uvedeného dotazníku.

Současně je nutné pro zanesení projektu do SR MAP mít zajištěn souhlas zřizovatele v písemné podobě – vzorový formulář je možné využít ZDE 

Termín pro zaslání investičních záměrů do SR MAP, verze 4 je do 31.5.2018.

Dotazník investičních záměrů

I. Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu
II. Projekt
calendar
calendarIII. Typ Projektu:
a) S vazbou na IROP


počet žáků, kteří budou využívat nově vzniklé prostory, stroje, vybavení apod.
počet učitelů, kteří budou využívat nově vzniklé prostory, stroje, vybavení apod.
b) Bez vazby na IROP
Poznámky:
Definice je součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. (°°)
Schopnost práce s digitálními technologiemi je podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory; (°°°)
Bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; (°°°°) V případě projektů s vazbou na klíčové kompetence IROP musí být budované prostory (učebny, škol.
Rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. (°°°°°)