Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 389
TÝDEN: 1280
CELKEM: 565279

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vize území SO ORP Rokycany

 

„MAP ORP Rokycany“ je silná PLATFORMA, která ÚČINNĚ a efektivně PROSAZUJE a HÁJÍ ZÁJMY všech místních aktérů v oblasti vzdělávání v území SO ORP Rokycany.

 

Platforma „MAP ORP Rokycany“ si pro období do roku 2023 vytyčuje být silnou lokální skupinou místních aktérů v území SO ORP Rokycany, jejichž vzájemnou spoluprací bude vytvořena Strategie a posléze vybudován funkční systém vzdělávání v dotčeném území, který prokazatelně povede ke zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání a k rozvoji zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Tento systém bude poskytovat kvalitní a moderně vybavené zázemí škol a školských zařízení, bude disponovat vysoce kvalifikovaným a neustále se vzdělávajícím pedagogickým personálem a bude umožňovat rozvoj klíčových kompetencí a gramotností každého dítěte a žáka jako předpokladu pro další vzdělávání a odbornou přípravu pro posílení budoucího uplatnění na trhu práce.

 

Vize stanovená do roku 2023, potažmo Strategie vzdělávání lokální platformy „MAP ORP Rokycany “ je postavena na těchto základních pilířích:

 

* zabezpečit infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení pro rozvoj předškolního, základního a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

 

* zabezpečit společné vzdělávání dětí, žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu ve všech druzích škol a školských zařízení v území, věnovat intenzivní pozornost rozvoji a zajištění dostupnosti formám podpůrných opatření pro děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

 

* formulovat vzdělávací a výchovné strategie škol a školských zařízení v území tak, aby vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáka v souladu s potřebami regionálního trhu práce, potažmo domácího trhu práce, ale i trhu práce v zahraničí.

 

* vytvářet a rozvíjet partnerství a síťování – partnerství, spolupráci a výměnu zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání v území, včetně rozvoje spolupráce s místní a regionální státní správou a samosprávou.

 

* zvýšit dostupnost kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení přímo v území, včetně rozvoje sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.