Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace z PRV

 1. Informace o zveřejnění Žádosti o proplacení výdajů projektu Spolupráce pro 19. kolo příjmu žádostí
 2. Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 17. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (Státní zemědělský intervenční fond dne 6.12.2013 dodatečně schválil žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Podrobnosti v příloze.)
 3. Schválené Žádosti o dotaci z podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích – 19. kolo (Státní zemědělský intervenční fond dne 3.12.2013 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 39 Žádostí o dotaci v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích. Podrobnosti v příloze.)
 4. Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 6. prosince 2013 schváleno 30 Žádostí o dotaci v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 59 799 923 Kč.)
 5. Dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (Státní zemědělský intervenční fond dne 4.12.2013 dodatečně doporučil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Podrobnosti v příloze.)
 6. Vláda schválila návrh rozpočtu SZIF pro příští rok
 7. Schválené Žádosti o dotaci z podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství – 18. kolo (Státní zemědělský intervenční fond dne 25.11.2013 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 8 Žádostí o dotaci v rámci podoptření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství. Podrobnosti v příloze.)
 8. Dodatečně schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod – 19. kolo (Státní zemědělský intervenční fond v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 22. listopadu 2013 dodatečně schválil v NUTS II Severovýchod 19 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie ve výši podpory 3 545 707 Kč.)
 9. Dodatečně schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihovýchod – 19. kolo (Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 19.listopadu 2013 dodatečně schváleno v NUTS II Jihovýchod 7 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 1.965.893,- Kč, a to přes místní akční skupinu MAS Strážnicko, o.s.)
 10. Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 19. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (19. 6. – 31. 10. 2013) pro podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření