Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM OHLEDNĚ PŘÍPRAVY A REALIZACE ŠABLON - Výzva č. 02_16_022 OP VVV

Součástí aktivit MAS Světovina v programovém období 2014 – 2020 je také konzultační a poradenská činnost ohledně zjednodušeného financování škol prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (dále jen OP VVV), tzv. šablon. MAS Světovina má z prostředků evropských fondů dotaci na zajištění poradenských a konzultačních služeb, které školám pomohou s přípravou i realizací šablon. Díky této dotaci může MAS Světovina poskytovat své služby školám ze svého území zcela zdarma.

CO MAS SVĚTOVINA ŠKOLÁM NABÍZÍ?

* Metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon.

* Metodickou pomoc s monitorovacím systémem ISKP 14+.

* Skupinové školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ.

* Individuální poradenství pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ – telefonické, e-mailové, osobní konzultace na místě.

* Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita projektu.

* Metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

PROČ JSOU PROJEKTY ŠABLON ZAJÍMAVÉ?

* Zjednodušená forma vykazování u projektů (šablony) – většina ze škol má bohaté zkušenosti z předchozích Výzev OP VK (EU peníze školám, Výzva č. 56 a č. 57),

* Šablony jsou méně rizikové z hlediska neuznatelných výdajů, jsou v souladu s legislativou v oblasti školství

VÝZVA ŠABLONY

* Výzva č. 02_16_022 „Šablony pro MŠ a ZŠ“ bude vyhlášena ze strany MŠMT v 05/2016

* Samotné realizace projektů bude možné zahájit nejdříve od 1.8.2016

* Cílové skupiny: Děti v mateřských školách, Žáci základních škol, Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků

* Výzva šablon se bude opakovat ještě 2x za dobu operačního období (rok 2018 a rok 2020).

* Další dokumenty k výzvě jsou k dispozici zde:Přehled šablon, Avízo výzvy

Konzultovat a dotazovat se je možné již od 1.4.2016. Pokud chcete nabídku MAS Světovina využít, tak se prosím obracejte na:

Mgr. Lenka Klabačková, kontaktní e-mail: klabackova@lct.cz, kontaktní telefon: + 420 603 516 717

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Zapis MAP ORP Kralovice 23.11.2015

Zapis MAP ORP Rokycany 18.11.2015

Zápis MAP ORP Rokycany 21.12.2015

Zápis MAP ORP Kralovice 05.01.2016