Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MAS Světovina o.p.s.

Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Z principu je MAS neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Místní akční skupina (MAS) Světovina, o.p.s. byla založena 01. 08. 2006 jako nezisková organizace, která uplatňuje při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhuje ucelenou strategii místního rozvoje a podílí se na vytváření sítí místních partnerství. MAS odpovídá za realizaci stanovené strategie rozvoje. Partnerství veřejného a soukromého sektoru by mělo vést k otevřené a sdružené společnosti a k posílení konkurenceschopné ekonomiky na celém území MAS.

V roce 2008 došlo ke spojení dvou územních celků MAS Světovina, o.p.s. a MAS Barokní perla, o.p.s., které působily na území okresů Plzeň-sever a Rokycany.

V současné době MAS Světovina působí na území 2 okresů a to Plzeň-sever a Rokycany. MAS má celkem 29 partnerů (seznam partnerů najdete na webových stránkách v záložce Partneři) a jsou jimi mikroregiony, samostatné obce, neziskové organizace, zemědělské i nezemědělské podnikatelské subjekty.

Na území MAS Světovina převažují malé obce s počtem obyvatel do 200. Největšími obcemi na území MAS Světovina jsou centra jednotlivých mikroregionů a to Kralovice (mikroregion Kralovicko), Plasy (mikroregion Dolní Střela, Radnice (mikroregion Radnicko – není členem MAS, obce mají schválenou územní působnost MAS Světovina na svých územích), Zbiroh (Mikroregion Zbirožsko) a město Rokycany.