Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Komunitní tvorba SCLLD MAS Světovina 2014 - 2020

 

1. Plénum Místního partnerství MAS Světovina

Dne 29.3. proběhlo v Kralovicích jednání Pléna Místního partnerství MAS Světovina, které na svém jednání schválilo SCLLD MAS Světovina v následující podobě:

SCLLD MAS Světovina      Zápis z jednání Pléna MP MAS Světovina 29.03.2016
 Dodatek č.1 SCLLD

 

2. Elektronické připomínkování návrhu SCLLD

Připomínkování prostřednictvím webových stránek MAS Světovina proběhlo ve dnech 11. – 21.3.2016. Připomínkovací formulář s popisem zapracování připomínek je ke stažení zde:

Připomínkovací formulář

 

3. Konference MAS Světovina

Dne 1. 3. 2016 pak proběhla v prostorách Lidového domu v Kralovicích konference MAS Světovina, kde byla představena a diskutována aktuální podoba SCLLD. Na základě výstupů z konference byl dopracován finální návrh dokumentu.

Zápis z konference

konference 02konference 04konference 05konference 07

4. Analýza absorpční kapacity území MAS

Analýza absorpční kapacity území MAS Světovina probíhala od jara 2015 do února 2016. Cílem této aktivity bylo zjistit potřeby a aktivity obcí, NNO a podnikatelských subjektů v oblastech, které budou podporovány prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.

Dotazník – obce

Dotazník – podnikatelské subjekty   

Dotazník – NNO

 Vyhodnocení absorpční kapacity

 

5. Veřejná projednání v regionech MAS Světovina

Práce na tvorbě SCLLD začala v území MAS Světovina ve druhé polovině roku 2012 uspořádáním série veřejných jednání v regionech MAS. Celkem proběhlo 32 veřejných setkání. Účelem těchto setkání bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou programu LEADER a zjistit potřeby a problémy obyvatel jednotlivých obcí a regionů v územní působnosti MAS. Výstupy z těchto projednání jsou k dispozici zde:

Výstupy z veřejných projednání