Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Kulturní památky“

 

Alokace výzvy:  21.052.630,- Kč

Příjem projektů:  3.10.2018 (od 12,00 hodin) - do 30.11.2018 (do 12,00 hodin)

Semináře pro žadatele: 25.10.2018 od 10,00 a od 15,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kralovice, Manětínská 493

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace k semináři

Prezentace k MS2014+

 

Přílohy výzvy MAS:

1. Text vyzvy MAS Svetovina-IROP-KP

2. Kriteria formalniho hodnoceni a prijatelnosti

3. Kriteria vecneho hodnoceni

4. Cestne prohlaseni zadatele

5. Interni postupy MAS Svetovina - IROP

6. Obecna pravidla IROP - aktualne platna verze

7. Prilohy obecnych pravidel

8. Specifická pravidla

9. Přílohy specifických pravidel

10. Text 55. výzvy IROP - KP

11. Vzdání se práva na přezkum hodnocení

12. Kontrolní list Fn a P

13. Kontrolní list VH

 

Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty

 


Hodnocení a výběr projektů:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Světovina 22.2.2019

Zápis z jednání Programového výboru MAS Světovina 19.3.2019

Seznam vybraných projektů 1.výzva MAS - IROP - Kulturní památky - příloha k zápis PV z 19.3.2019