Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Kulturní památky 2.“

 

Alokace výzvy:  3 483 534,20 Kč

Příjem projektů:  1.10.2019 (od 12,00 hodin) - do 02.11.2019 (do 12,00 hodin)

Semináře pro žadatele: 10.10.2019 od 10,00 a od 15,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Kralovice, Manětínská 493, Kralovice

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace k semináři pro žadatele

Prezentace k MS2014+

 

Přílohy výzvy MAS:
1. Text výzvy č. 3
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
3. Kritéria věcného hodnocení
4. Cestne prohlaseni zadatele
5. Interní postupy IROP od 31.8.2019
6. Obecná pravidla - aktuálně platná verze
7. Prilohy obecných pravidel
8. Specifická pravidla - aktuálně platná verze
9. Přílohy specifických pravidel
10. Text 55. výzvy IROP - KP
11. Kontrolní list formálního hodnocení a přijatelnosti
12. Kontrolní list věcného hodnocení
13. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina
14. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina
15. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 

 


Hodnocení a výběr projektů:

Zápis z jednání VK dne 07.01.2020

Zápis z jednání PV MP MAS Světovina 06.02.2020 - IROP, PRV