Obsah

MAS Světovina jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014-2020" vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP s názvem "MAS Světovina - IROP - Infrastruktura do vzdělávání II"

Alokace výzvy:  4 140 104,53 Kč

Příjem projektů:  01.12.2020 (od 14,00 hodin) - do 31.12.2020 (do 14,00 hodin)

Seminář pro žadatele:S ohledem na aktuální opatření proti šíření nemoci Covid 19 nebudou probíhat semináře pro žadatele prezenční formou. Níže jsou zveřejněny prezentace, které se váží k předmětné výzvě a případné dotazy směřujte na tel.č. 608 921 227 nebo e-mail: simona.slajfercikova@seznam.cz
Prezentace k MS2014+ 
Prezentace k semináři 

Přílohy výzvy MAS:
1. Text výzvy č. 5  
1.1. Text výzvy po změně ze dne 07.12.2020
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 
3. Kritéria věcného hodnocení 
4. Cestne prohlaseni zadatele 
5. Interní postupy IROP od 31.8.2019 
6. Obecná pravidla - aktuálně platná verze 
7. Přílohy obecných pravidel 
8. Specifická pravidla - aktuálně platné verze 
9. Přílohy specifických pravidel 
10. Text 68. výzvy IROP 
11. Kontrolní list Fn a P 
12. Kontrolní list VH 
13. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
14. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
15. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
16. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 


Schválení výzvy, hodnocení a výběr projektů
Zápis z jednání VK dne 14.10.2020 
Zápis z jednání PV dne 14.10.2020 
Zápis usnesení PV 7.12.2020 
Zápis usnesení VK 23.03.2021 - hodnocení projektů 5. výzva IROP
Zápis usnesení PV 27.03.2021 - výběr projektů 5 .výzva IROP