Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP – Kulturní památky 3.“ 

Alokace výzvy:  13 644 326,880

Příjem projektů:  16.08.2021 (od 12,00 hodin) - do 17.09.2021 (do 12,00 hodin)

Prezentace pro žadatele 7. výzva MAS Světovina 
Prezentace k MS2014+

Přílohy výzvy MAS
1. Výzva č. 7 
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 
3. Kritéria věcného hodnocení 
4. MAS Světovina - Interní postupy IROP od 31.8.2019 
5. Obecná pravidla pro žadatele verze 1.4 
6. Přílohy obecných pravidl v. 1.4 
7. Specifická pravidla pro žadatele verze 1.3 
8. Přílohy Specifických pravidel verze 1.3 
9. Text výzvy č. 55 
10. Kontrolní list Fn a P 
11. Kontrolní list VH 
12. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
13. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
14. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
15. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 
16. Jednotný formulář žádosti o přezkum hodnocení 
17. Cestne prohlaseni zadatele


Schválení výzvy, hodnocení a výběr projektů
Zápis z jednání PV - schválení výzvy č. 7 
Zápis usnesení VK - schválení KL 
Zápis z jednání PV - výběr projektu ze 7. výzvy IROP 
Zápis z jednání VK - hodnocení projektu ze 7. výzvy