Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Světovina – IROP –  Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury II.“ 

Alokace výzvy:  7.309.000 Kč

Příjem projektů:  10.11.2021 (od 12,00 hodin) - do 11.12.2021 (do 12,00 hodin)

Prezentace pro žadatele 9. výzva MAS Světovina 
Prezentace k MS2014+ 

Přílohy výzvy MAS:
1. Text výzvy č. 9 
2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 
3. Kritéria věcného hodnocení 
4. Interní postupy IROP od 31.8.2019 
5. Obecná pravidla 
6. Obecná pravidla - přílohy 
7. Specifická pravidla 
8. Specifická pravidla - přílohy 
9. Text 53. výzvy IROP 
10. Kontrolní list FN a P 
11. Kontrolní list VH 
12. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina 
13. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina 
14. Vzdání se práva na přezkum hodnocení 
15. Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA analýze 
16. Jednotný formulář žádosti o přezkum hodnocení


Schválení výzvy, hodnocení a výběr projektů
Zápis z PV - schválení výzvy č. 9 
Zápis z VK - schválení KL výzvy č. 9 
Zápis z jednání PV - výběr projektu z 9. výzvy 
Zápis z jednání VK - hodnocení projektu z 9. výzvy