Obsah

Výzva č.1 MAS Světovina - Prorodinná opatření I

 

Číslo výzvy:  389/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

MAS Světovina o.p.s.,vyhlašuje dne 28.2.2018 v 20,00 hod. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Opeačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva č.1 MAS Světovina - Prorodinná opatření I

 

Žádosti o dotaci je možné předkládat do 3.4.2018 do 12,00 hod.

 

VÝZVA č.1 MAS Světovina - Prorodinná opatření I

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:


1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů

3. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina

4. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina

 

 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/file/9003/

 

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) : 4 000 000 Kč

Maximální délka,na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat : 36 měsíců

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách

 

Konzultace projektových záměrů probíhají na kontaktním místě  MAS Světovina  o.p.s. Na Potocích 221, Radnice 338 28 po předchozí tel.domluvě

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
manažer OPZ Libuše Braborcová , libabraborcova@centrum.cz tel: 737 478 284
manažer CLLD RNDr. Josef Pašek, pasek.josef@email.cz tel: 602 687 114


Pozvánka na semináře pro žadatele, které se konají ve středu 7.3.2018 od 16:00 hod. v Radnicích a 8.3.2018 od 15:00 hod. v Kralovicích zde. 

Prezentace - Seminář pro žadatele OPZ Prorodinná opatření 2

Prezenční listiny


Jednání Výběrové komise MAS Světovina k projednávání žádostí o podporu - věcné hodnocení , konané 13.6.2018 v Kralovicích


Zápis z jednání Programového výboru ze dne 24.6.2018


 

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy 389/03_16_047/CLLD_16_01_119 : 

žádost reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009656 , žadatel :  ZŠ Jižní předměstí Rokycany, název projektu : Dětský klub na ZŠ Jižní předměstí Rokycany,

CZV projektu 839 700 Kč


Pozvánka na semináře pro příjemce, který se koná 18.12.2018 od 15,30 hod, EKOCENTRUM, Na Potocích 221, Radnice zde ke stažení

Prezentace Seminář pro příjemce

Seminář pro příjemce - prezenční listina