Obsah

Výzva č.2 MAS Světovina - Podpora sociálních a návazných služeb

 

Číslo výzvy:  541/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

Mas Světovina o.p.s. vyhlašuje 26.3. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem  Výzva Mas Světovina č.2 Podpora sociálních a návazných služeb

 

Žádost o dotaci je možno předkládat do 28.5.2018 do 12hod.- podání probíhá v systému MS2014+

 

Výzva MAS Světovina č. 2 - Podpora sociálních a návazných služeb

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 

1) Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2) Popis podporovaných aktivit 

3) Podpora sociálních služeb na území MAS - vyrovnávací platba

4) Údaje o sociální službě

5) Pomůcka k vyplnění údajů o sociální službě

6) Přehled čerpání vyrovnávací platby

7) Etický kodex

8) Jednací řád Programového výboru

9) Jednací řád Výběrové komise

 

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 000 000 Kč. Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).


V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.


Kontaktní osoba:

 

manažer OPZ Libuše Braborcová, libabraborcova@centrum.cz tel: 737 478 284

manažer CLLD RNDr. Josef Pašek, pasek.josef@email.cz tel: 602 687 114


Pozvánka na semináře pro žadatele, které se konají 3.5.2018 a 9.5.2018 od 16,00 hod v Radnicích ZDE

Prezentace - Seminář pro žadatele OPZ Sociální a návazné služby
Prezenční listiny


Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci  výzvy 541/03_16_047/CLLD_16_01_119 : 

na tuto výzvu se nepřihlásil žádný žadatel, výzva se bude opakovat v r.2019 dle Harmonogramu výzev