Obsah

Výzva č.3 MAS Světovina - Podpora komunitních center a komunitní sociální práce

 

Číslo výzvy 722/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

MAS Světovina o.p.s. vyhlašuje 17.9.2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS Světovina č.3 Podpora komunitních center a komunitní sociální práce

 

Žádost o dotaci je možno předkládat do 19.11.2018 do 12 hod. -podání probíhá v systému ISKP 14+

 

Výzva č.3 MAS Světovina - Podpora komunitních center a komunitní socialní práce

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní sociální práce

4. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina

5. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina

6. Etický kodex

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování)  2 610 010 Kč

Forma fiinancování : EX ANTE / EX POST

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

 

Upřesnění zdrojů financování rozhodne alokace výzvy. Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů(tj.včetně vlastních zdrojů žadatelů,protože čerpání alokace OPZ , které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele , na kterém budou  zájemci o dotaci podrobně informování  a seznámeni s výzvou.

O semináři budeme včas informovat zde na webových stránkách.

 

Kontaktní osoba:
manažer OPZ Libuše Braborcová, e-mail:  libabraborcova@centrum.cz  , tel: 737 478 284
manažer CLLD  RNDr. Josef Pašek, e-mail:  pasek.josef@email.cz  , tel: 602 687 114


Pozvánka na Seminář pro žadatele k 3. výzvě OPZ

Prezentace seminář pro žadatele k 3.výzvě OPZ
Prezenční listina


Na tuto výzvu se nepřihlásil žádný žadatel, výzva se tedy bude opakovat 
v srpnu 2019.