Obsah

Výzva č.4 MAS Světovina - Prorodinná opatření II

 

číslo výzvy MAS: 875/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

MAS Světovina o.p.s. vyhlašuje 28.2.2019 výzvu k předkládání žádostí o pordporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem:

Výzva č.4 MAS Světovina - Prorodinná opatření II

 

Žádost o dotaci je možno předkládat do 3.4.2019 do 12:00
Podání žádosti probíhá v systému ISKP14+

 

Vyzva c.4 MAS Svetovina - Prorodinna opatreni II

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 

1. Informace  o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3.Etický kodex MAS Světovina

4.Jednací řád Programového výboru MAS Světovina

5.Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina

 

odkaz na pravidla pro žadatele,příjemce :
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/file/9003/

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování)  3 160 300 Kč

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách

Konzultace projektových záměrů probíhají na kontaktním místě  MAS Světovina  o.p.s. Na Potocích 221, Radnice 338 28 po předchozí tel.domluvě

 

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):

manažer OPZ Libuše Braborcová , libabraborcova@centrum.cz tel: 737 478 284manažer CLLD RNDr. Josef Pašek, pasek.josef@email.cz tel: 602 687 114

 


Pozvánka na Seminář pro žadatele OPZ Výzva č.4


Prezentace - Seminář pro žadatele OPZ Výzva č.4 MAS Světovina Prorodinná opatření II
Prezenční listina


Na tuto výzvu se nepřihlásil žádný žadatel, výzva se tedy bude opakovat.