Obsah

Výzva MAS Světovina č.5 Podpora sociálních a návazných služeb

číslo výzvy MAS: 971/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

MAS Světovina o.p.s. vyhlašuje 1.7.2019 výzvu k předkládání žádostí o pordporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem:

Výzva MAS Světovina č.5 Podpora sociálních a návazných služeb

 

žádost o dotaci je možno předkládat do 2.8.2019 do 12,00 hod

 

podání žádosti probíhá v systému ISKP 14+

 

Text výzvy MAS Světovina č.5 Podpora sociálních a návazných služeb

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

1. Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Příloha č.2 Popis podporovaných aktivit

3. Příloha č.3 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

4. Příloha č.4 Údaje o sociální službě

5. Příloha č.5 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

6. Příloha č.6 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

7. Etický kodex

8. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina

9. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina

 

Odkaz na pravidla pro žadatele, příjemce : Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/file/9003/

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 980 000 Kč

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách

Konzultace projektových záměrů probíhají na kontaktním místě  MAS Světovina  o.p.s. Na Potocích 221, Radnice 338 28 po předchozí tel.domluvě

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):

manažer OPZ Libuše Braborcová , libabraborcova@centrum.cz tel: 737 478 284
manažer CLLD RNDr. Josef Pašek, pasek.josef@email.cz tel: 602 687 114


Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná 29.7.2019 od 18:00 v Radnicích ZDE

Prezentace semináře pro žadatele OPZ Sociální a návazné služby
Prezenční listina Semináře
Informační cedule semináře pro žadatele


Hodnocení projektu Podpora ohrožených rodin, dětí a mládeže na území MAS Světovina, žadatel Člověk v tísni o.p.s.

Zápis z jednání VK
Prezenční listina VK

Hodnotící tabulka VH 
Hodnotící tabulka VH -podpisy 
Zápis z jednání Programového výboru


Pozvánka na Seminář pro příjemce 5 OPZ 
Informační celude semináře pro příjemce 
Prezenční listina semináře pro příjemce
Prezentace Seminář pro příjemce