Obsah

Výzva č.6 MAS Světovina - Prorodinná opatření III

 

číslo výzvy MAS: 979/03_16_047/CLLD_16_01_119

 

MAS Světovina o.p.s. vyhlašuje 24.4.2019 výzvu k předkládání žádostí o pordporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem:

Výzva č. 6 MAS Světovina - Prorodinná opatření III

 

Žádost o dotaci je možno předkládat do 3.6.2019 do 12:00

Podání žádosti probíhá v systému ISKP14+

 

Výzva č.6 MAS Světovina - Prorodinná opatření III

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

1. Informace  o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Etický kodex MAS Světovina

4. Jednací řád Programového výboru MAS Světovina

5. Jednací řád Výběrové komise MAS Světovina

 

 

Odkaz na pravidla pro žadatele, příjemce : Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/file/9003/

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 160 300 Kč

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách

Konzultace projektových záměrů probíhají na kontaktním místě  MAS Světovina  o.p.s. Na Potocích 221, Radnice 338 28 po předchozí tel.domluvě

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
manažer OPZ Libuše Braborcová , libabraborcova@centrum.cz tel: 737 478 284
manažer CLLD RNDr. Josef Pašek, pasek.josef@email.cz tel: 602 687 114


Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná 15.5.2019 od 16:00 v Radnicích ZDE

Prezenční listina SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 6.VÝZVĚ OPZ

Informační plakát SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 6. VÝZVĚ OPZ

Prezentace SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 6. VÝZVĚ OPZ


Dokumenty z hodnocení a výběru projektů v rámci 6.výzvy OPZ

1.Hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti
Hodnoceni prijatelnosti a formalnich nalezitosti
Eticky kodex L.Braborcova
Eticky kodex J.Pasek

2. Věcné hodnocení 
Zapis z jednani VK
Prezencni listina z jednani VK
Hodnotici tabulka VK 
Hodnotici tabulka - podpisy
Eticky kodex J.Tiser
Eticky kodex K.Marik
Eticky kodex M.Jaros
Eticky kodex T.Pokorny
Eticky kodex T.Soukup

3. Výběr projektu - Kyšické tábory
Programovy vybor-zapis z jednani

Prezencni listina z jednani PV
Eticky kodex p.Janko
Eticky kodex M.Vanicek
Eticky kodex p.Sklenar

4. Externí hodnocení
Externí hodnocení VH - Kyšice

Etický kodex Martínek


Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy:

  • Kyšické tábory - reg.číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014092

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace Seminář pro příjemce 
Prezenční listina Seminář pro příjemce