Obsah

Výzva MAS Světovina č.3 OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin č.výzvy 018/05_17_087/CLLD_16_01_119

 datum vyhlášení výzvy 2.12.2019 , datum zpřístupnění žádosti o podporu 2.12.2019 od 18,00 hod, datum ukončení příjmu žádostí o podporu 2.1.2020  do 19,00 hod.

 

Přílohy Výzvy: 

12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 235 , https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674.

12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

12.5. Standard AOPK SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin

12.6. Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Text výzvy č. 3 Likvidace invazních druhů rostlin


Pozvánka na seminář pro žadatele 20.12.2019 od 15,00hod v Ekocentru , Na Potocích 221, Radnice
Prezenční listina semináře
Informační cedule semináře pro žadatele
​​​​​​