Obsah

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ ke dni 01. 04. 2021 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 a Fichi č. 9.

Alokace výzvy:  14.853.500 Kč

Podání žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře ve dnech od 01.04.2021 do 03.05.2021.

Termín finální registrace ŽoD na SZIF je 31.07.2021.

V rámci této výzvy nebudou z důvodu nařízeného nouzového stavu probíhat semináře pro žadatele! Předkladatelé projektů mohou své záměry konzultovat se zástupci MAS na kontaktech uvedených ve výzvě. 

Podrobné informace jsou součástí výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Výzva č. 6 - znění

 

Přehled fichí:

Fiche č. 1 
Fiche č. 9
Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

Dokumenty:

Prezentace k 6. výzvě PRV 
Počet obyvatel v obcích Plzeňského kraje k 1.1.2020 
Pravidla PRV 19.2.1 - aktuálně platná verze 
Interní postupy PRV platné od 19.03.2021 
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 
Vzor vyhodnocení cenového marketingu 
Příručka pro zadávání veřejných zakázek z PRV 2014-2020 
Příloha č. 2 k Příručce pro zadávání VZ, verze 5.1 
Zasilani mailovych zprav k dokumentum odesilanym ze SZIF 

 

Postup při registraci v Portálu farmáře

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html

Postupy při podání žádosti o dotaci a povinných příloh

Postup podání ŽoD
Specifikace práce s průřezovými přílohami
Zjednodušený postup podání příloh k ŽoD 
Postup pro doplneni Zadosti o dotaci pres Portal farmare


 

Jednání výkonných orgánů MAS / Hodnocení a výběr projektů

Zápis usnesení PV - schválení výzvy č. 6 vč. Fichí 
Seznam přijatých žádostí 6. výzva PRV

Zápis z jednání PV - fiche č. 1 
Zápis z jednání VK - fiche č. 1 
Zápis z jednání PV - fiche č. 9 
Zápis z jednání VK - fiche č. 9