Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

MAP Kralovice

logo

Místní akční plán ORP Kralovice

Místní akční plán bude zahrnovat analytickou část, strategický rámec a konkrétní opatření (cíl, popis, a kroky k naplnění), která budou tvořena třemi typy aktivit:

 • aktivity jednotlivých škol (na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol – tzv. šablony)
 • aktivity spolupráce (podklad pro konkretizaci návazných projektů týkajících se například společného využití odborníka na podporu škol, společného vzdělávání pedagogických pracovníků, ředitelů a vedení škol, vyhledávání vynikajících pedagogických pracovníků jako budoucích mentorů a lídrů, spolupráce škol a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů…)
 • infrastruktura (popisuje, jaké investice do infrastruktury jsou potřeba a jak přispívají k naplnění definovaných cílů v  určených oblastech dle MŠMT)

Strategický rámec MAP do roku 2023

Tzv. Rámec bude dokumentem o několika málo stranách zahrnujících vizi, priority, cíle a indikátory, který bude schválen na 2. jednání Řídícího výboru – 1. polovina listopadu 2016.  S Rámcem musejí být v souladu potřebné a využitelné investice do infrastruktury ve vzdělávání v daném území.  

V této fázi ještě nejsou určovány konkrétní dílčí kroky/aktivity, ale pouze jejich „rámec“. Cílem je především zajistit následnou korekci akčního plánu a konkrétních aktivit tak, aby nedocházelo k odchýlení od hlavních priorit strategie. To znamená, že strategie slouží jako referenční rámec akčním plánům a aktivitám a jejím úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.

V Pracovních skupinách (celkem jsou ustaveny 4 pracovní skupiny) bude sestavena SWOT3 analýza a následně připravena Struktura Strategického rámce: Priorita, Cíl a popis cíle, Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP (1.28 MB), Indikátory  - návaznost na Závaznou strukturu dokumentu ze strany MŠMT (183.14 kB)

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III