Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

MAP ORP Kralovice

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice

Registrační  číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 -  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Světovina o.p.s.

Partner projektu: Město Kralovice (ORP)

Zapojení: Na území ORP Kralovice bude do procesu zapojeno 100 % škol, tj. 20 škol (5 ZŠ, 8 MŠ, 7 sloučených MŠ a ZŠ) zřizované obcemi. Dále představitelé neformálního a zájmového vzdělávání: Dm dětí a mládeže Kralovice, Středisko volného času Radovánek. Dále pak zástupci SŠ Kralovice, Gymnázia a SOŠ Plasy a ZUŠ Kralovice.

Realizace projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Klíčové aktivity projektu:

 • KA1 - Akční plánování
 • KA2 - Evaluace
 • KA3 - Řízení MAP
 • KA4 - Řízení projektu

Hlavní dvě větve:

 • plánování
 • budování kapacit

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III