Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

MAP ORP Rokycany

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Rokycany

Registrační  číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 -  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Světovina o.p.s.

Partner projektu: Město Rokycany (ORP)

Zapojení: Na území ORP Rokycany je do procesu zapojeno 86,67 % škol, tj. 26 škol (8 ZŠ, 11 ZŠ a MŠ, 7 MŠ) zřizované obcemi. Dále pak zástupci ZUŠ a Neformálního a zájmového vzdělávání.

Realizace projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Klíčové aktivity projektu:

KA1 - Akční plánování

KA2 - Evaluace

KA3 - Řízení MAP

KA4 - Řízení projektu

 

Hlavní dvě větve:

- plánování

- budování kapacit

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III