Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Vize MAP území Rokycany

Vize území SO ORP Rokycany

 

„MAP ORP Rokycany“ je silná PLATFORMA, která ÚČINNĚ a efektivně PROSAZUJE a HÁJÍ ZÁJMY všech místních aktérů v oblasti vzdělávání v území SO ORP Rokycany.

 

Platforma „MAP ORP Rokycany“ si pro období do roku 2023 vytyčuje být silnou lokální skupinou místních aktérů v území SO ORP Rokycany, jejichž vzájemnou spoluprací bude vytvořena Strategie a posléze vybudován funkční systém vzdělávání v dotčeném území, který prokazatelně povede ke zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání a k rozvoji zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Tento systém bude poskytovat kvalitní a moderně vybavené zázemí škol a školských zařízení, bude disponovat vysoce kvalifikovaným a neustále se vzdělávajícím pedagogickým personálem a bude umožňovat rozvoj klíčových kompetencí a gramotností každého dítěte a žáka jako předpokladu pro další vzdělávání a odbornou přípravu pro posílení budoucího uplatnění na trhu práce.

 

Vize stanovená do roku 2023, potažmo Strategie vzdělávání lokální platformy „MAP ORP Rokycany “ je postavena na těchto základních pilířích:

 

* zabezpečit infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení pro rozvoj předškolního, základního a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

 

* zabezpečit společné vzdělávání dětí, žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu ve všech druzích škol a školských zařízení v území, věnovat intenzivní pozornost rozvoji a zajištění dostupnosti formám podpůrných opatření pro děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

 

* formulovat vzdělávací a výchovné strategie škol a školských zařízení v území tak, aby vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáka v souladu s potřebami regionálního trhu práce, potažmo domácího trhu práce, ale i trhu práce v zahraničí.

 

* vytvářet a rozvíjet partnerství a síťování – partnerství, spolupráci a výměnu zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání v území, včetně rozvoje spolupráce s místní a regionální státní správou a samosprávou.

 

* zvýšit dostupnost kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení přímo v území, včetně rozvoje sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III