Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

2. výzva MAS Světovina - IROP - Sociální služby

MAS Světovina vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 49 "Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)"

 

Základní parametry výzvy:

AKTIVITA

Infrastruktura pro sociální služby

ALOKACE:

Celková alokace výzvy: 6.210.834 Kč (CZV)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500.000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6.210.834 Kč

TERMÍNY:

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS2021+ (tj. na MAS): 
01. 06. 2024 v 10:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů mimo MS2021+ (tj. na MAS): 
05. 07. 2024 v 10:00 hodin

Projektové záměry vč. příloh se na MAS podávají výhradně prostřednictvím datové schránky MAS Světovina (cuf3tdk) v termínech a časech uvedených výše a v textu výzvy. 

 

Další specifikace výzvy v dokumentech níže na této záložce.

 

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s pravidly výzvy IROP č. 49 a dále s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Odkaz na příslušné dokumenty je součástí textu výzvy MAS. 

 

Postup pro podání, kontrolu a hodnocení projektový záměrů na MAS upravují INTERNÍ POSTUPY MAS PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 2021-2027. 

 

Systém schvalování projektů v IROP, Obecná a formální kritéria a kritéria pro jednotlivé aktivity najdete ZDE: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani

 

Další příručky a metodické pokyny IROP najdete ZDE: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

 

Příručky a návody k systému MS2021+ (pro následné podání Žádosti o podporu) najdete ZDE: https://irop.gov.cz/cs/ms-2021

 

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě ŘO č. 49 jsou ZDE: https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/49-vyzva-socialnisluzby-08122022

 

Individuální konzultace žadatelům poskytuje MAS Světovina vždy po předchozí domluvě (Mgr. Simona Šlajferčíková) a konzultační servis IROP: https://crr.gov.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

 

Projektové záměry podávané na MAS je nezbytné připravit na základě znalosti pravidel výzvy ŘO ze které výzva MAS Světovina vychází. Údaje uvedené v projektovém záměru, který bude schválen MAS musí být shodné s údaji, které budou uvedeny v žádosti o podporu v MS2021+. MAS musí tuto shodu ověřit a potvrdit podpisem oprávněné osoby (za MAS) v žádosti podané v MS2021+. Pro tento účel musí žadatel v prostředí MS2021+ při vložení žádosti přidělit statutárnímu zástupci MAS (Ing. Ivo Kornatovský) roli signatáře a manažerce MAS (Mgr. Simona Šlajferčíková) roli čtenáře. 

 

 

 

 

Přílohy výzvy: 
2. výzva - MAS Světovina - Sociální služby
Příloha č. 1 - Projektový záměr
Příloha č. 2 - Kritéria administrativní kontroly
Příloha č. 3 - Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS Světovina pro Programový rámec IROP 2021-2027

 

SCLLD 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III