Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Avízo výzvy č. 6 PRV a prověření absorpční kapacity území MAS Světovina pro připravovanou výzvu PRV


V rámci přípravy v pořadí již 6. výzvy PRV s předpokládanou alokací cca 10. mil. Kč prověřujeme tímto způsobem absorpční kapacitu území MAS Světovina. Projektová připravenost a požadavky aktérů z území MAS se od zpracování SCLLD  MAS Světovina v roce 2016 zásadním způsobem změnily napříč všemi OP, které MAS administruje. V rámci PRV došlo v roce 2020 v souvislosti s dosavadním způsobem čerpání dotačních prostředků ke zrušení Fichí č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a k vytvoření nové Fiche č. 9 se zaměřením na investice ve venkovských oblastech. V rámci 6. výzvy PRV bude možné vyhlásit pouze Fichi č. 1 (investice do zemědělských podniků) a Fichi č. 9 (základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech). Abychom připravili výzvu PRV způsobem, který bude nejvíce vyhovovat potřebám aktérů působících na území MAS Světovina (místo realizace zvažovaných projektů) žádáme o vyplnění přiloženého dotazníku a jeho odeslání nejpozději do 20.02.2021 na email: prvvyzva6@seznam.cz

Dotazník ke stažení ZDE


26. 1. 2021 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč