Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 215
TÝDEN: 1556
CELKEM: 226411

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

  • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
  • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
  • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Stránka

Informace o schválení Strategie CLLD a připravovaných Výzvách MAS Světovina o.p.s.


Vážení přátelé, partneři a podporovatelé MAS Světovina o.p.s.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina na období 2014-2020 resp. 2017-2023 (SCLLD) byla schválena všemi řídícími orgány a obdrželi jsme již všechny Akceptační dopisy. Jak asi víte, získali jsme spolu s dalšími dvěma maskami Osvědčení o splnění standardů MAS jako poslední ze všech MAS. Bylo vydáno 27.1.2016. Koncem března 2016 jsme podávali ke schválení celou Strategii, která byla schválena na konci června 2017 v pořadí jako 108 ze 165 žádostí v 1. výzvě.

Díky tomuto rozhodnutí budeme rozdělovat téměř 145 mil. Kč na podporu desítek projektů v oblasti územní působnosti MAS Světovina v členění podle jednotlivých operačních programů:

Operační program Životní prostředí – 2.300.000 Kč,

Integrovaný regionální operační program – 78.730.160 Kč

Operační program Zaměstnanost – 11.610.010 Kč

Program rozvoje venkova – 51.793.660 Kč

Následně byla řídícím orgánem také schválena žádost o podporu na projekt MAS „Provozní a animační výdaje”.

V minulých dnech jsme ukončili nezbytné administrativní podmínky následující po schválení CLLD pro možnost vyhlášení prvních výzev, tj. zpracovali jsme tzv. Interní postupy a další související a požadované vnitřní předpisy, které nyní procházejí kontrolou řídících orgánů. Po jejich schválení budeme moci vyhlásit první výzvy, které v současné době připravujeme. Budou vyhlášeny koncem tohoto roku s realizací těchto prvních výzev v r. 2018. Předpokládané vyhlášení 1. výzvy z PRV bude v prosinci 2017. Následovat budou další výzvy ze všech operačních programů až do vyčerpání celkové alokované částky pro naši SCLLD.

Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na našich internetových stránkách www.mas-svetovina.cz. 

Na nich již jsou pod lištou „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina 2014-2020“ pod jednotlivými operačními programy umístěny výše uvedené Akceptační dopisy s podmínkami jejich akceptace a s alokacemi finančních prostředků. Pod lištou PRV jsou již zveřejněny Fische 1 až 7.

 

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci a těšíme se na setkávání v rámci připravovaných výzev.

 

RNDr. Josef Pašek

za manažerský tým CLLD MAS Světovina


30. 10. 2017 Zobrazit méně

Stránka