Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Pozvánka na jednání členů, partnerů a obcí z územní působnosti MAS Světovina o.p.s.


P O Z V Á N K A

NA JEDNÁNÍ ČLENŮ, PARTNERŮ A OBCÍ

Z ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS SVĚTOVINA o.p.s.

 

Termín konání:            pondělí 26. června 2017 od 15:00 hod.

Místo konání:              v Lidovém domě v Kralovicích, Na Palcátech 352, Kralovice

Jednání Pléna bude předcházet jednání Programového výboru.

 

Program jednání:

 1. Přivítání účastníků setkání
 2. Strategický rozvojový dokument MAS Světovina o.p.s. pro období 2014-2020 – stav a výhled
 3. Aktuální situace MAS Světovina o.p.s. (finanční, organizační)
 4. Změny dokumentů (Jednací řád a další)
 5. Přijetí nových Partnerů
 6. Diskuze
 7. Závěr a ukončení jednání

Žádám Vás všechny o účast. Plénum je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti partnerů, přičemž musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Člen Pléna je zastoupen osobou oprávněnou k zastupování. Osoba oprávněná k zastupování člena Pléna se jeho jednání účastní osobně nebo plnou mocí pověří osobu jinou.

 

Prosím Vás o potvrzení účasti na jednání, ev. o sdělení o udělení plné moci, na e-mail:  simona.slajfercikova@seznam.cz  nebo pasek.josef@email.cz

 

Za správní radu srdečně zve

RNDr. Josef Pašek

předseda správní rady


20. 6. 2017 Zobrazit méně

Stránka

uvod


MAS Světovina o.p.s. realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií

Režijní výdaje MAS Světovina o.p.s.:
registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583
výše podpory: 19 091 615,00(95% dotace)

Hlavní cíle projektu:

 • realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Světovina o.p.s.
 • posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Světovina o.p.s.
 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • podpora a zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů
 • využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol a školských zařízení a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380
výše podpory: 2 409 120,00 Kč 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice:
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368
výše podpory: 2 409 120,00 Kč