Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Vize MAP území Kralovice

Vize území SO ORP Kralovice

Kontinuální a efektivní spolupráce všech místních aktérů v území SO ORP Kralovice v oblasti vzdělávání, která vede ke zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Funkční systém vzdělávání poskytuje kvalitní a moderně vybavené zázemí škol a školských zařízení, disponuje vysoce kvalifikovaným a neustále se vzdělávajícím pedagogickým personálem a umožňuje rozvoj klíčových kompetencí a gramotností každého dítěte a žáka jako předpokladu pro další vzdělávání a odbornou přípravu pro posílení budoucího uplatnění na trhu práce.

Vize stanovená do roku 2023 je uplatňována na základě těchto principů:

 • zachovat stávající počet a organizovanost škol v regionu,
 • zabezpečit bezbariérovost jednotlivých druhů škol a školských zařízení,
 • pro vzdělávání žáků a dětí jsou využívány nejkvalitnější dostupné technologie, pedagogové s nimi umí efektivně pracovat a maximálně je využívají při výuce,
 • ve všech druzích škol je věnována pozornost společnému vzdělávání a integraci žáků a dětí, se SVP, včetně žáků a dětí nadaných a školy sdílejí své zkušenosti,
 • podporovat osobnostní i profesní rozvoj pedagogů v daném území,
 • rozvíjet kvalifikovanost personální podpory v jednotlivých druzích škol,
 • zacílit na osobnost pedagogického pracovníka – pedagogický pracovník je vzdělaný v jednotlivých gramotnostech, získané vzdělání využívá při svých pedagogických aktivitách, pedagogický pracovník používá aktivizující výukové metody,
 • pedagogičtí pracovníci mezi sebou spolupracují, předávají si své zkušenosti a vytvářejí vysoký stupeň propojenosti ve své škole a současně i v rámci škol a školských zařízení v celém území – v návaznosti na vytváření různých forem síťování škol,
 • školy a školská zařízení mezi sebou sdílí zkušenosti pedagogů a využívají je ve své další práci,
 • vzdělávací a výchovné strategie škol v území jsou formulovány tak, aby vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáka v souladu s potřebami regionálního trhu práce, potažmo domácího trhu práce, ale i trhu práce v zahraničí,
 • školy jsou otevřené pro komunikaci a aktivní spolupráci s rodiči i ostatními spolupracujícími subjekty, jsou společenskými centry, jsou bezpečné a mají své pevné místo v rozvoji daného regionu.

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III