Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Obecná vize

Základní vize, od které se odvíjí naše společné snažení, říká, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020). Dalšího zvyšování kvality vzdělávání může být dosaženo tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co učitelé/lídři dělají nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými nositeli změny.

Chystaná opatření a připravované projekty proto musí společně usilovat o to, aby:

 • učitelé byli ochotni více uvažovat a diskutovat o učení se než o vyučování
 • hodnocení má přinášet zpětnovazební informace využitelné učitelem i žákem pro další výuku a učení
 • učitelé/lídři chtěli přijímat zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách/sborovnách a dostali k tomu potřebnou podporu
 • si učitelé/lídři byli při každém jednání vědomi toho, že chyba ve vzdělávání neznamená selhání, ale příležitost k učení se

Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA, přičemž KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

ZMĚNY OČEKÁVANÉ REALIZACÍ PROJEKTŮ MAP

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III