Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Sdílení zkušeností/příklady dobré praxe/vzdělávání v území

Seminář ERASMUS +, Strategická partnerství v sektoru školního vzdělávání

Dne 15.2.2017 se v zasedací místnosti TRIANA Městského úřadu Rokycany uskutečnilo vzdělávání partnerů MAP z řad cílové skupiny pedagogů a vedoucích pracovníků škol na téma: Strategická partnerství v sektoru školního vzdělávání, konkrétní možnosti mezinárodní spolupráce, příklady dobré praxe, seznámení se s požadavky Výzvy pro rok 2017.

Seminář vedl odborný lektor: Mgr. Marcel Gondorčín, RHK PK

Vzdělávání partnerů MAP, Erasmus+, 15.2.2017

Vzdělávání partnerů MAP, Erasmus+, 15.2.2017)

Výstupy z akce

Výjezdní vzdělávání a setkání ředitelů škol v území ORP Rokycany, aneb Špičák 2017

Dne 17.5.2017 až 191.5.2017 se v hotelu Malá Paříž na Špičáku uskutečnil další cyklus vzdělávání partnerů MAP, a to z řad cílové skupiny vedoucích pracovníků škol - ředitelů, které bylo primárně věnováno tématům Inkluze (vzdělávací blok odborně lektorovala: Mgr. Dana Svobodová, NIDV) a Strategickému řízení školy (vzdělávací blok odborně lektoroval: Mgr. Dalibor Dudek, NIDV). Nesmírně důležitým přínosem celé akce bylo vzájemné sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky akce, tj. představiteli škol v daném území.

Program byl dále doplněn těmito odbornými příspěvky:

Mgr. Jan Vodička: Česká pedagogická komora, z.s. - deskové hry v návaznosti na podporu výuky Matematické gramotnosti, využití v rámci Výzvy č. 22 OP VVV, projekty Šablon.

Mgr. Lucie Holacká, PhDr. Ladislava Šlajchová: Národní institut pro další vzdělávání - prezentace aktivit IPs - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Ing. Miriam Janyšková: Nadační fond Qiido - představení Qiido Akademie (vzdělávací program pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet intelektově nadané žáky)

Milan Zajíček, PMA s.r.o. – představení manažerského vzdělávání pro ředitele škol a pedagogické sbory.

Mgr. Lenka Klabačková: Realizace projektů zjednodušeného vykazování, Výzva č. 22 OP VVV

ssdd

Vzdělávání partnerů MAP, setkání ředitelů škol -  17.5.2017 a 19.5.2017

Výstupy ze vzdělávací akce:

Program Program

Prezenční listina Prezenční listina

Prezentace z akce Prezentace z akce

Fotodokumentace Fotodokumentace

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III