Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Strategický rámec

Základním výstupem realizace projektu místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace všech aktérů vzdělávání v území, jedná se o analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP. 

Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i odsouhlasená dohoda o prioritách MAP.

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.

Aktuální znění Strategického rámce MAP pro ORP Rokycany bylo schváleno Řídícím výborem MAP na  jeho jeho 4. jednání dne 7.12.2017.

Strategicky_ramec_ORP_Rokycany_verze_3_XII_07122017

Další aktualizace dokumentu a investičních priorit je předpokládána v měsíci 06/2018, v pořadí VERZE 4.

Investiční záměry, které chcete zanést do aktualizovaného znění SR MAP je možné zasílat Realizačnímu týmu MAP ve formě níže uvedeného dotazníku.

Současně je nutné pro zanesení projektu do SR MAP mít zajištěn souhlas zřizovatele v písemné podobě –  vzorový formulář 

Termín pro zaslání investičních záměrů do SR MAP,  verze 4 je do 31.5.2018.

Dotazník investičních záměrů

I. Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu
II. Projekt
Souhlas zřizovatele
Souhlas s cíli MAP
III. Typ Projektu:
a) S vazbou na IROP
Souhlas okolních škol a zařízení
počet žáků, kteří budou využívat nově vzniklé prostory, stroje, vybavení apod.
počet učitelů, kteří budou využívat nově vzniklé prostory, stroje, vybavení apod.
b) Bez vazby na IROP
Poznámky:
Definice je součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. (°°)
Schopnost práce s digitálními technologiemi je podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory; (°°°)
Bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; (°°°°) V případě projektů s vazbou na klíčové kompetence IROP musí být budované prostory (učebny, škol.
Rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. (°°°°°)

označuje povinné pole.

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III