Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 3

Výzva č.3 MAS Světovina - Podpora komunitních center a komunitní sociální práce

Číslo výzvy 722/03_16_047/CLLD_16_01_119

MAS Světovina o.p.s. vyhlašuje 17.9.2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS Světovina č.3 Podpora komunitních center a komunitní sociální práce

Žádost o dotaci je možno předkládat do 19.11.2018 do 12 hod. - podání probíhá v systému ISKP 14+

Výzva č.3 MAS Světovina - Podpora komunitních center a komunitní socialní práce

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování)  2 610 010 Kč

Forma fiinancování: EX ANTE / EX POST

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Upřesnění zdrojů financování rozhodne alokace výzvy. Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů(tj.včetně vlastních zdrojů žadatelů,protože čerpání alokace OPZ , které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele , na kterém budou  zájemci o dotaci podrobně informování  a seznámeni s výzvou.

O semináři budeme včas informovat zde na webových stránkách.

Kontaktní osoba:
manažer OPZ Libuše Braborcová, e-mail:  libabraborcova@centrum.cz  , tel: 737 478 284
manažer CLLD  RNDr. Josef Pašek, e-mail:  pasek.josef@email.cz  , tel: 602 687 114


Pozvánka na Seminář pro žadatele k 3. výzvě OPZ

Prezentace seminář pro žadatele k 3.výzvě OPZ
Prezenční listina


Na tuto výzvu se nepřihlásil žádný žadatel, výzva se tedy bude opakovat 
v srpnu 2019. 

SCLLD 2014-2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III