Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 4

Výzva MAS č. 4 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Termín vyhlášení výzvy: 21.01.2019

Termín příjmu žádostí: od 04.02.2019 do 22.02.2019 do 15,00 hodin – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá prostřednictvím Portálu farmáře

Semináře pro žadatele: 
22.01.2019 ve 13 hodin v KRALOVICÍCH
v zasedací místnosti Městského úřadu Kralovice, Manětínská 493, Kralovice

24.01.2019 od 9 hodin v RADNICÍCH
v Ekocentru Na Potocích 221, Radnice

Přehled fichí:

Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

Pravidla pro žadatele 19.2.1 s platností od 30.10.2018 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS s platností od 30.10.2018  (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

Pravidla pro MAS - Pravidla pro změny strategií s platností od 18.7.2018

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - Vyjádření ÚHUL k projektu výstavby nebo rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

Dokumenty MAS:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina na období 2014-2020

Interní postupy PRV

Etický kodex


Pro bližší informace: 

manažer PRV: Mgr. Simona Šlajferčíková, Simona.Slajfercikova@seznam.cz, 608 921 227


Užitečné dokumenty a odkazy:


Prezentace - Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Světovina 22.1. a 24.1.2019


Hodnocení a výběr projektů:

SCLLD 2014-2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III