Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 6

MAS Světovina, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Světovina na období 2014 – 2020“ ke dni 01. 04. 2021 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 a Fichi č. 9.

Alokace výzvy:  14.853.500 Kč

Podání žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře ve dnech od 01.04.2021 do 03.05.2021.

Termín finální registrace ŽoD na SZIF je 31.07.2021.

V rámci této výzvy nebudou z důvodu nařízeného nouzového stavu probíhat semináře pro žadatele! Předkladatelé projektů mohou své záměry konzultovat se zástupci MAS na kontaktech uvedených ve výzvě. 

Podrobné informace jsou součástí výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Výzva č. 6 - znění

Přehled fichí:

Fiche č. 1 
Fiche č. 9
Vyskytnou-li se potíže se zobrazením souborů fiche ve Vašem prohlížeči, pdf soubor stáhněte do počítače a použijte k otevření poslední verzi programu Adobe Reader.

Dokumenty:

Postup při registraci v Portálu farmáře
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html

Postupy při podání žádosti o dotaci a povinných příloh


Jednání výkonných orgánů MAS / Hodnocení a výběr projektů

Zápis usnesení PV - schválení výzvy č. 6 vč. Fichí 
Seznam přijatých žádostí 6. výzva PRV

Zápis z jednání PV - fiche č. 1 
Zápis z jednání VK - fiche č. 1 
Zápis z jednání PV - fiche č. 9 
Zápis z jednání VK - fiche č. 9

SCLLD 2014-2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III