Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

1. výzva MAS Světovina - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA UZAVŘENA - podáno 5 projektových záměrů.


MAS Světovina vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 48 "Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)"

Základní parametry výzvy:

AKTIVITY:

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

ALOKACE:

Celková alokace výzvy: 28 500 000,00 Kč (CZV)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500.000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10.000.000 Kč

TERMÍNY:

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS2021+ (tj. na MAS): 01.01.2024 v 10:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů mimo MS2021+ (tj. na MAS): 01.02.2024 v 10:00 hodin

Projektové záměry vč. příloh se na MAS podávají výhradně prostřednictvím datové schránky MAS Světovina (cuf3tdk) v termínech a časech uvedených výše a v textu výzvy. 

 

Další specifikace výzvy v dokumentech níže na této záložce.

 

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s pravidly výzvy IROP č. 48 a dále s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Odkaz na příslušné dokumenty je součástí textu výzvy MAS. 

 

Postup pro podání, kontrolu a hodnocení projektový záměrů na MAS upravují INTERNÍ POSTUPY MAS PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 2021-2027. 

 

Systém schvalování projektů v IROP, Obecná a formální kritéria a kritéria pro jednotlivé aktivity najdete ZDE: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Hodnotící kritéria - systém hodnocení a schvalování (gov.cz)

 

Další příručky a metodické pokyny IROP najdete ZDE: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty k IROP 2021-2027 (gov.cz)

 

Příručky a návody k systému MS2021+ (pro následné podání Žádosti o podporu) najdete ZDE: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MS2021+ (gov.cz)

 

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě ŘO č. 48 jsou ZDE: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář pro žadatele - 48. výzva IROP Vzdělávání (CLLD) - 8. 3. 2023 (gov.cz)

 

Individuální konzultace žadatelům poskytuje MAS Světovina vždy po předchozí domluvě - Mgr. Simona Šlajferčíková a konzultační servis IROP: Konzultační servis IROP – Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region (crr.cz)

 

Projektové záměry podávané na MAS je nezbytné připravit na základě znalosti pravidel výzvy ŘO ze které výzva MAS Světovina vychází. Údaje uvedené v projektovém záměru, který bude schválen MAS, musí být shodné s údaji, které budou uvedeny v žádosti o podporu v MS2021+. MAS musí tuto shodu osvědčit a potvrdit podpisem oprávněné osoby (za MAS) ve žádosti podané v MS2021+. 

Přílohy výzvy: 
1. výzva - MAS Světovina - Vzdělávání
Příloha č. 1 - Projektový záměr
Příloha č. 2 - Kritéria administrativní kontroly 
Příloha č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Interní postupy MAS Světovina pro Programový rámec IROP 2021-2027

Projektové záměry - podání, hodnocení, výběr
Seznam přijatých projektových záměrů 
Administrativní kontrola projektových záměrů
Zápis z jednání VK - věcné hodnocení projektových záměrů 
Zápis z jednání PV - výběr projektových záměrů  
Seznam vybraných projektových záměrů 
Seznam náhradních projektových záměrů

SCLLD 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III