Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Projektový rámec OP TAK

Informační leták technologie pro mas vyzva I 

MAS Světovina o.p.s. má v programovém období 2021-2027 nově zařazený OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

Přes MAS budou žadatelé mít možnost podávat projektové záměry, které se budou týkat automatizace, robotizace nebo digitalizace (tj. nahrazení lidské síly strojem). Mezi dalšími podporovanými aktivitami bude komunikační infrastruktura, výpočetní technika, zřízení webu nebo cloudu.

Podporované aktivity:

-pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury 
-pořízení výrobních strojů a zařízení

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.
​​​​​​​Výše podpory : 125 tis. – 1 mil. Kč
Míra podpory : 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis)
Cílová skupina: malý a střední podnik (definice GBER)
Způsobilé výdaje :
-dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura) -dlouhodobý nehmotný majetek (software)
-služby (např.web, cloud, online prvky)

Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje ( CLLD) v OP TAK.
Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení.

Text nadřazené výzvy OP :
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021- 2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS : druhá polovina roku 2023

Konzultace záměrů pro OP TAK :
Libuše Braborcová : libabraborcova@centrum.cz


Upozornění pro žadatele a příjemce:

 

Dne 28. 7. 2023: Došlo k aktualizaci následujících dokumentů:

 

 

Výzva – změna maximální a minimální dotace, str. 10

Vymezení způsobilých výdajů – nové vysvětlení nepřímých nákladů  (strany 4 a 5)

Povinná osnova podnikatelského záměru – připojeno vysvětlení, jak přepočítat nabídky v cizí měně (poznámka č. 2 na str. 3)

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část – nové vysvětlení nepřímých nákladů (str. 5, 11 a 12)

 

 

Důvodem aktualizace jsou doplnění a úpravy v částech týkajících se uplatnění a výpočtu 7 % nepřímých nákladů.

Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na  stránce https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/.

 

 

nynější výklad vychází z toho, že 2 mil. Kč jsou maximální přímé způsobilé výdaje a že nepřímé náklady ve výši 7 % se počítají z nich. Tedy, žadatel může mít max. přímé náklady 2 mil. Kč, k nim si ještě přičte 7 % nepřímé náklady a dostane se tak na max. částku způsobilých výdajů 2 140 000 Kč. Maximální dotace tedy může činit nikoli 1 mil. Kč, jak je  uvedeno dříve, ale 1 070 000 Kč.


Programový rámec OP TAK 
Zápis z usnesení pléna - schválení PR OP TAK 2021-2027

SCLLD 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III