Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Výzva č. 1

1.Výzva MAS Světovina / OP TAK - Podpora technologií pro mikro, malé a střední podniky 

Vyhlašujeme první Výzvu MAS k předkládání návrhů projektů v Programovém rámci
Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro mikro, malé a střední podnikatele. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je
29. února 2024 ve 12:00.

 

INFORMACE O VÝZVĚ MAS:

vyhlášení Výzvy MAS a zahájení příjmu žádostí na MAS - 10.1.2024 ve 12:00 hod
uzávěrka příjmu návrhů projektů na MAS - 29. února 2024 ve 12 :00 hod

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

- mikropodnik (do 10 zaměstnanců a ročního obratu 2 mil. EUR)
- malý podnik (do 50 zaměstnanců a ročního obratu 10 mil. EUR)
- střední podnik (do 250 zaměstnanců a ročního obratu 43 mil. EUR)
s historií min. 2 roky

PODPOROVANÉ AKTIVITY

a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, e-shop a cloudové služby
c) Komunikační a identifikační infrastruktura

MÍRA A REŽIM SPOLUFINANCOVÁNÍ

celkové způsobilé výdaje min. 250.000 Kč, max. 2.140.000 Kč
z toho 50% dotace v režimu de minimis

ALOKACE 1.VÝZVY MAS: 1 473 500 Kč

Celková schválená alokace pro MAS je 4 210 000 Kč

UŽITEČNÉ INFORMACE A ODKAZY PRO ŽADATELE:

Návrh projektu se podává ve formuláři Projektového záměru ve formátu
PDF prostřednictvím datové schránky MAS Světovina (cuf3tdk) v termínech a časech
uvedených výše a v textu výzvy.
Postup pro podání, kontrolu a hodnocení projektový záměrů na MAS upravují INTERNÍ POSTUPY MAS PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC OP TAK 2021-2027
Shrnutí nejdůležitějších informací naleznete v přiložené Výzvě MAS, nebo při bezplatných individuálních konzultacích poskytovaných MAS Světovina (viz kontakt níže).
Podrobnější informace naleznete v dokumentaci Výzvy ŘO zveřejněné Ministerstvem
průmyslu a obchodu (MPO) na stránkách OP TAK. V případě nejasností ohledně způsobilosti konkrétního záměru lze požádat o individuální konzultaci pracovníky Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (RK API).


Kontakt na poskytování individuálních konzultací ze strany MAS Světovina:
Ing.Ivo Kornatovský, tel: 602 445 455, adpro@iol.cz
Libuše Braborcová , tel: 737 478 284, libabraborcova@centrum.cz

 

Přílohy výzvy: 

Projektové záměry - podání, hodnocení, výběr

Seznam přijatých podnikatelských záměrů


Zápis z jednání Výběrové komise MAS Světovina - výzva č. 1 - OP TAK 
UniCut Kontrolní list administrativní kontroly 
Ing.J. Štícha Kontrolní_list_administrativní_kontroly_po_doplnění_PZ-pk 
 
Zápis z jednání PV 16.5. 1. výzva OP TAK 
Seznam vybraných projektových záměrů 
Seznam náhradních projektových záměrů

SCLLD 2021-2027

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III