Menu
MASSvětovina
rozšířené vyhledávání
​​
Sídlo MAS:
Na Potocích 221
338 28 Radnice

Webové stránky se upravují.

Pracovní skupiny

Posláním pracovních skupin je  aktivně  se  podílet  na  rozvoji  komunikační  platformy MAP a vytvářet prostor pro spolupráci a partnerství mezi dotčenými skupinami a aktéry ovlivňující vzdělávání ve správním obvodu ORP Kralovice.

Vyjadřují se k: výstupům analytických  šetření,  problémovým  okruhům,  klíčovým  problémům,  prioritám, investičním potřebám, navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod. Vznáší svá  stanoviska,  náměty  a  připomínky k podkladům,  které  obdrží  od  realizačního  týmu  projektu,  nebo  Řídícího  výboru  MAP a podílí se tak na konzultačním procesu.

Každá pracovní skupina je složena vždy z 1 osoby vedoucího pracovní skupiny (odborného garanta daného opatření v území) a osob členů pracovní skupiny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtyři pracovní skupiny byly ustaveny na prvním jednání Řídící výboru dne 7. 9. 2016, a to s ohledem na předmět povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP. 

Počet pracovních skupin  může  být  Řídícím  výborem  upravován,  a  to  především  ve vztahu k potřebám a klíčovým problémům správního obvodu ORP Kralovice. 

Vedoucí pracovních skupin byli rovněž zvoleni na prvním jednání Řídícího výboru dne 7. 9. 2016.

Jednotliví členové pracovních skupin (387.82 kB)

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

 • Bc. Monika Laláková
 • Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 2. PS, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 • Mgr. Ludmila Čechová
 • Základní škola a Mateřská škola Dolní Bělá

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 • Mgr. Milada Šliková
 • ZŠ praktická Kralovice

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

 • Ing. Vlasta Holotová
 • Základní škola Manětín

Přihláška do Pracovní skupiny (412.32 kB)

Partnerství a spolupráce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Osvědčení o splnění standardů MAS

Certifikát

MAS Světovina nabízí k prodeji knihu:
Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku
autora Prof.PhDr. Pavla Vlčka
Cena 190,- Kč
objednávky adresujte na mail: libabraborcova@centrum.cz
Venkovské baroko

Depeše o splnění Koncepční části SCLLD pro období 2021-2027

depe

 • 88
  Počet členských obcí
 • 56.569
  Počet obyvatel
 • 121 471 903,- Kč
  Rozděleno do územíí
 • 71
  Podporované projekty
 • EHL
 • geopark Barrandien
 • 87 818 258,- Kč
  Šablony I+II+III